Rối loạn thường gặp

Các rối loạn phát triển tâm lý, hành vi thường gặp ở trẻ gồm

  • Khiếm khuyết trí tuệ (1%)

  • Rối loạn phổ tự kỷ (2%)

  • Tăng động giảm chú ý (7%-12%)

  • Rối loạn lo âu, ám ảnh, sợ hãi (19%)

  • Trầm cảm (12%)

Các bài viết của Bibocare.com.vn nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cho phụ huynh và nhân viên y tế về biểu hiện cốt lõi cũng như phát hiện sớm rối loạn, từ đó có thể sử dụng các thang điểm sàng lọc và định hướng can thiệp cho trẻ.

Để tìm hiểu các rối loạn trên, mời bạn bấm vào các đường link bên dưới