BiBo Care

Chăm sóc, theo dõi phát triển và tâm lý trẻ

Mốc phát triển của trẻ 9-12 tháng tuổi

Nhận thức

 • Nhìn vào tranh trong sách

 • Quay bánh xe đồ chơi

 • Chạm vào người lớn để người này bắt đầu hoặc tiếp tục trò chơi hay hoạt động thú vị

 • Lấy rời các chi tiết lồng vào nhau

 • Nhận ra các đồ vật tiếp tục tồn tại ngay cả khi chúng không thể nhìn thấy

Giao tiếp

 • Làm theo lời chỉ dẫn đơn giản (cho bố/ba quả bóng)

 • Đáp ứng với câu hỏi “Ở đâu?”

 • Chỉ 5 hoặc nhiều hơn: người thân, con vật, đồ chơi

 • Tự nói chào người thân và tạm biệt

 • Tạm ngừng hoạt động khi được bảo “Không!”

Cảm xúc xã hội

 • Bắt chước các biểu hiện nét mặt, hoạt động, âm thanh

 • Lặp lại hoạt động mà đưa ra phản hồi tích cực từ người khác

 • Mang đồ chơi chia sẻ với người chăm sóc

 • Chơi tốt trong khoảng thời gian ngắn với nhóm 2 hoặc 3 trẻ

 • Dùng mền hoặc đồ chơi mềm để được thoải mái


Thích nghi

 • Nhai thức ăn đặc

 • Tự uống bằng cốc dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ uống (có nắp và vòi)

 • Phối hợp trong việc mặc và cởi quần áo (đưa tay chân lên)

 • Uống bằng cốc, ly khi người lớn giúp cầm

 • Phối hợp khi rửa tay

Thể chất

 • Tự viết/vẽ nguệch ngoạc

 • Đi được 3 bước hoặc hơn với sự trợ giúp

 • Cầm bút màu hay bút chì theo cách thích ứng (không giống cách người lớn cầm)

 • Chuyển từ đứng sang ngồi trong kiểu phối hợp

 • Kiểm soát việc bắt đầu và dừng lại trong khi đi

Chiều cao - Cân nặng

Nam:Nữ: