BiBo Care

Chăm sóc, theo dõi phát triển và tâm lý trẻ

Mốc phát triển của trẻ 60-72 tháng tuổi

Nhận thức

 • Đếm đến 20 đồ vật

 • Vẽ ít nhất 5 đồ vật (có thể nhận ra được)

 • Nói ngày tháng năm sinh

 • Tự viết họ và tên theo trí nhớ

 • Nói chức năng của ít nhất 3 bộ phận cơ thể

 • Đọc 10 từ hoặc hơn


Giao tiếp

 • Biết cần làm gì vào từng mùa

 • Nói đùa đơn giản

 • Phân biệt bên trái/ phải

 • Nói “hôm qua”, “ngày mai”

 • Nhận biết ít nhất 03 loại tiền

Cảm xúc xã hội

 • Xin lỗi khi làm người khác buồn

 • Chơi với giấy và viết

 • Nài nỉ khi bị từ chối

 • Trả lời điện thoại, ghi nhớ thông tin đơn giản, nói lại cho đúng người được yêu cầu

 • Tự làm những việc vặt trong 20 phút

Thích nghi

 • Làm bữa ăn sáng và trưa đơn giản

 • Sắp xếp bàn học không cần trợ giúp

 • Dùng dao rọc giấy để cắt

 • Tự tắm

 • Lau bụi trên đồ đạc

Thể chất

 • Đi lướt qua

 • Bắt chước vẽ hình thoi

 • Cắt vài hình thông dụng

 • Thả bóng và đá nó trước khi bóng chạm sàn

 • Dùng 1 tay để rê bóng khoảng 0.5 m

Chiều cao - Cân nặng

Nam:Nữ: