BiBo Care

Chăm sóc, theo dõi phát triển và tâm lý trẻ

Mốc phát triển của trẻ 54-60 tháng tuổi

Nhận thức

 • Vẽ người với 6 bộ phận

 • Ghép đồ vật gắn với chữ số đúng

 • Nhận ra vài từ in hoa

 • Đoán điều gì sẽ xảy ra

 • Tự viết tên, không cần xem mẫu

Giao tiếp

 • Trả lời câu hỏi liên quan đến thời gian (khi nào con ăn cơm tối?)

 • Sử dụng câu hoàn chỉnh

 • Kể câu chuyện quen thuộc mà không cần gợi ý bằng hình ảnh

 • Mô tả ít nhất 3 đặc điểm của đồ vật

 • Tham gia thảo luận nhóm

Cảm xúc xã hội

 • Muốn giúp đỡ người khác

 • Tham gia các hoạt động nhóm

 • Biết nói “Xin lỗi!” khi xen ngang

 • Thích trò chơi mang tính thi đua

 • Đáp ứng cảm xúc hay hành động phù hợp với tình huống xã hội

Thích nghi

 • Chọn quần áo phù hợp bối cảnh, thời tiết

 • Tự dọn giường

 • Tự đi vệ sinh, lau chùi, xả nước, mặc lại quần áo

 • Tự chải tóc

 • Tự đánh răng mà không cần giúp đỡ

Thể chất

 • Tưng và bắt bóng

 • Tô màu không bị lan ra

 • Ngồi xuống, đứng lên 3 lần

 • Chụm chân và nhảy sang một bên

 • Cắt hình vuông

Chiều cao - Cân nặng

Nam:Nữ: