BiBo Care

Chăm sóc, theo dõi phát triển và tâm lý trẻ

Mốc phát triển của trẻ 48-54 tháng tuổi

Nhận thức

 • Nhận ra “đầu tiên”, “cuối cùng”, “ở giữa”

 • Phân biệt thật và giả

 • Hiểu khái niệm “số không”

 • Nhận biết “một nửa” và “toàn bộ”

 • Đọc ít nhất 20 chữ cái

Giao tiếp

 • Nhận biết các từ có vần

 • Hoàn thành các câu đơn giản “đá thì lạnh, lửa thì…”

 • Có thể nói sự giống nhau của sự vật (nước ép và sữa giống nhau thế nào?)

 • Dùng sở hữu cách

 • Nói câu 5 từ hoặc hơn

Cảm xúc xã hội

 • Đề nghị thứ hoặc hoạt động khác thay cho thứ hoặc hoạt động có sẵn

 • Chấp nhận lời phê bình phù hợp

 • Hỏi trước khi sử dụng đồ vật của người khác

 • Nói về cảm xúc của mình

 • Thể hiện niềm tự hào khi hoàn thành tốt việc gì đó

Thích nghi

 • Băng qua đường an toàn

 • Yêu cầu thức ăn để ở xa

 • Đi dép đúng (trái phải)

 • Để chén dơ vào bồn rửa hoặc máy rửa bát

 • Điều chỉnh nhiệt độ của nước tắm

Thể chất

 • Cắt đường thẳng

 • Đứng thăng bằng trên một chân

 • Tự xoay vòng vòng

 • Dùng ngón cái chạm với các ngón còn lại nhanh

 • Nhào lộn

Chiều cao - Cân nặng

Nam:Nữ: