BiBo Care

Chăm sóc, theo dõi phát triển và tâm lý trẻ

Mốc phát triển của trẻ 42-48 tháng tuổi

Nhận thức

 • Kể lại câu chuyện từ sách tranh

 • Xây tháp 6 khối

 • Vẽ người

 • Bắt chước viết tên

 • Vẽ gương mặt với ít nhất 3 chi tiết

Giao tiếp

 • Dùng nét mặt và ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt cảm xúc

 • Hiểu câu bị động (chỉ cho cô chiếc xe bị đẩy bởi xe tải)

 • Nói câu khẳng định (nguyên nhân, kết quả)

 • Xác định tối thiểu 5 từ đơn

 • Có thể nói cách sử dụng những đồ vật đơn giản

Cảm xúc xã hội

 • Đặt đồ vật về nơi thích hợp

 • Chấp nhận sự trêu chọc của bạn bè

 • Giải thích luật chơi với bạn

 • Thể hiện sự tức giận bằng lời nói hơn là những hành động thể chất

 • Thể hiện sự cảm thông với người khác

Thích nghi

 • Tự mặc quần áo (có thể không tự cột dây giày)

 • Tự phục vụ tại bàn ăn

 • Thường muốn một mình trong phòng tắm

 • Có thể trả lời câu hỏi “Làm gì với nó”

 • Tự thắt dây an toàn

Thể chất

 • Bắt chước vẽ hình vuông

 • Chạy nhanh

 • Nhảy qua chướng ngại vật (thấp)

 • Dán keo gọn gàng

 • Xuống cầu thang thay đổi chân

 • Đi nhón gót

Chiều cao - Cân nặng

Nam:Nữ: